Web trgovinu trenutno mogu koristiti samo veleprodajni kupci. Kako bi se registrirali, korisnici moraju s poduzećem Gromel d.o.o. imati sklopljen ugovor o suradnji i poslati zahtjev za registraciju na e-mail gromel@gromel.hr nakon čega će dobiti povratnu informaciju s potrebnim uputama i podacima.

Dobro došli na webshop!

WebShop Prijava korisnika Registracija

Registracija novih korisnika

Registracija novih korisnika trenutno nije onemogućena